Facebook Speeltuinen West Betuwe

Toestel onderhoud

Met onderhoud wordt in de wet het volgende bedoeld: De werkzaamheden die men uitvoert om speelgelegenheden die men in beheer heeft in de toestand te houden of weer in de toestand te brengen die men voor de invulling van hun functie nodig acht. 


Bij een speelgelegenheid horen natuurlijk niet alleen speeltoestellen, onderhoud moet ook worden voorzien voor de alle andere onderdelen van een speelplek zoals de infrastructuur, de beplanting, afrastering en verlichting. Onderhoud is van groot belang om het speelplezier en veiligheid voor de kinderen voor langere tijd te kunnen garanderen. Inspecties, preventief en correctief onderhoud en logboekadministratie zijn hierbij belangrijk. Maak voor het onderhoud met alle betrokkenen een onderhoudsschema waarin alle werkzaamheden worden aangegeven. Informatie over noodzakelijk onderhoud moet u bij de levering van toestellen hebben ontvangen. Voor onderhoud aan infrastructuur en groen kunt u ook het beste de leverancier raadplegen.


Op de site www.allesoverspelen.nl kan men specifieke aanwijzingen voor het onderhoud van vaak voorkomende materialen vinden zoals: Onderhoud metaal, onderhoud hout, onderhoud kunststoffen en onderhoud bodemmaterialen.