Invullen logboeken

Invullen logboeken, inspecties, bevindingen, onderhoud van speeltoestellen:

Playmapping is zeg maar de database van alles wat met de speeltoestellen te maken heeft gegroepeerd per speeltuinorganisatie. Men moet daarbij denken aan de logboeken, reparaties aan toestellen, rapportages van ongevalen, maar ook nieuwe toestellen en/of vervallen toestellen. Dit programma playmapping wordt geleverd/ter beschikking gesteld door Repcon, de organisatie die ook de jaarlijkse keuring verzorgd. Vanaf januari 2013 worden door alle speeltuinorganisaties de logboeken digitaal bijgehouden en ingevuld.


Wilt u inloggen met een vaste PC? Klik dan hier http://www.playmapping.nl


Wilt u inloggen via de mobiele site klik dan hier https://mobile.playmapping.com/Account/Login?ReturnUrl=%2fAsset%2fIssues%3fmode%3dopen&mode=open. U kunt dan gebruik maken van playmapping op uw mobiele apparaat door deze in uw beginscherm op te slaan.


Vragen? Inloggegevens kwijt of vragen, neemt u dan contact op met repcon http://www.repcon.nl.