Facebook Speeltuinen West Betuwe

Eisen en veiligheid

Een speelplaats moet in de eerste plaats natuurlijk leuk en uitdagend zijn, maar de veiligheid staat altijd op de eerste plaats. Als beheerder bent u volgens het Attractiebesluit verplicht er voor te zorgen dat alle toestellen goed geconstrueerd en geïnstalleerd zijn, zodat er bij gebruik geen gevaar voor gezondheid en veiligheid bestaat. Daarnaast moet de beheerder er voor zorgen dat het toestel gedurende de gehele periode dat hij het toestel beheert veilig blijft. Tijdens de gehele gebruiksduur van het toestel op de speellocatie vormen de inspecties daarvoor de basis. 


Door het opstellen van een inspectieschema kan dit belangrijke onderdeel van het beheer goed gestructureerd worden, hierin geeft u de volgende onderdelen aan: 

a) Wat moet er worden geïnspecteerd? Maak hier een complete lijst van. De logboeken en gebruiksaanwijzingen van de toestellen kunnen daar een goede leidraad voor zijn. Denk ook aan de andere voorzieningen zoals straatmeubilair, hekwerk, bodembedekking en het groen. 

b) Benoem iedereen die hierbij een taak heeft. Door personen specifiek te benoemen bij de diverse taken is er altijd duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is zodat de kans kleiner is dat onderdelen van inspectie en onderhoud worden vergeten of tussen wal en schip belanden.

c) Maakt een duidelijk schema van wanneer er wat moet worden gedaan. Dit is in grote lijnen te herleiden tot 3 soorten inspecties.

  • De zeer regelmatige (wekelijkse), visuele inspectie. Hierbij worden de toestellen en de speelgelegenheid visueel geïnspecteerd op acuut onveilige situaties en bijvoorbeeld zwerfvuil verwijderd.
  • De functionele (maandelijkse) inspectie. Een uitgebreidere vorm van inspectie waarbij ook stabiliteit van het toestel, beschadigingen, lagers en verbindingen worden gecontroleerd.
  • De jaarlijkse inspectie. Een uitgebreide grote inspectie waarbij alle onderdelen nauwkeurig worden gecontroleerd, inclusief fundamenten. 


Logboek

Als beheerder bent u verplicht van elk toestel een logboek op locatie bij te houden. Hierin staan alle relevante gegevens van het toestel, het bijbehorende bodemmateriaal, de fabrikant of eventuele importeur, de eigenaar en de beheerder. Alle onderhoudswerkzaamheden, de uitgevoerde inspecties met de resultaten en de eventueel uitgevoerde reparaties moeten hierin worden opgenomen, daarnaast ook de eventuele ongevallen die met het toestel zijn gebeurd. De logboeken van alle speeltuinen binnen de gemeente West Betuwe worden door de organisaties digitaal ingevuld in het programma Playmapping. Het logboek is een belangrijk onderdeel van een eventuele controle door de VWA. Een controleambtenaar heeft , als toezichthouder op het Attractiebesluit, het recht om inzage in de logboeken te eisen, een goede manier om te controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen van het Attractiebesluit. Daarnaast kan het logboek een essentiële rol spelen bij aansprakelijkheidsvraagstukken en geeft het logboek inzicht in alle maatregelen die u als beheerder heeft genomen naar aanleiding van geconstateerde gebreken en bij eventuele ongevallen met een specifiek toestel. 


Volgens het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen moeten beheerders hun toestellen regelmatig inspecteren en onderhouden. Dit mogen ze zelf doen of uitbesteden aan anderen. De inspectie en het onderhoud is een verplichting in de wet, maar het is niet wettelijk geregeld welke organisatie dat doet. Er zijn tal van inspectiebureaus die de wettelijke inspecties van beheerders overnemen. De jaarlijkse keuring van alle toestellen binnen de gemeente West Betuwe worden uitgevoerd door Repcon bv uit Zaltbommel.


Zie voor uitgebreidere informatie de sites van:

www.repcon.nl


consument en veiligheid

www.veiligheid.nl


of de site van de nuso www.allesoverspelen.nl